Trình chuyển đổi video AVI trực tuyến

Trình chuyển đổi AVI

Trình chuyển đổi AVI này cho phép bạn chuyển đổi các file video của mình sang AVI với chất lượng cao. Cung cấp URL dẫn đến video hoặc tải lên file video và chọn một số cài đặt tùy chọn để thay đổi chất lượng của trình chuyển đổi video AVI. Nhấn nút "Chuyển đổi file" và bạn có thể tải xuống video AVI. Trình chuyển đổi sang video AVI này hỗ trợ hơn 50 định dạng nguồn.

Trình chuyển đổi avi

Trình chuyển đổi avi
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mp4/example_small.mp4)
 2. Chọn từ Google Drive
Đã lưu các cài đặt (tùy chọn)
 • Chọn một cài đặt trước:
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Chọn codec video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Bạn có thể chuyển đổi sang AVI từ nhiều định dạng nguồn bao gồm MKV sang AVI, MP4 sang AVI, FLV sang AVI, MPEG sang AVI, MOV sang AVI, WMV sang AVI và nhiều hơn nữa. Hãy thử và cho chúng tôi biết nếu bạn không chuyển đổi được.