Chuyển đổi video của bạn sang MPG

Trình chuyển đổi MPG

Trình chuyển đổi MPG này cho phép bạn chuyển đổi các file video sang định dạng chuẩn MPG. Bạn có thể chọn codec video bên dưới bằng cách chọn giữa mã hóa MPEG1 và MPEG2. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nhiều tùy chọn video khác. Bạn có thể tải lên file của mình hoặc cung cấp một đường dẫn liên kết để chúng tôi có thể tải xuống video của bạn.

Trình chuyển đổi mpg

Trình chuyển đổi mpg
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/avi/example_small.avi)
 2. Chọn từ Google Drive
Đã lưu các cài đặt (tùy chọn)
 • Chọn một cài đặt trước:
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Chọn codec video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về định dạng MPG, bạn có thể xem tại đây: MPEG-2 standard and tiêu chuẩn MPEG-1.