Trình chuyển đổi video WMV trực tuyến

Trình chuyển đổi WMV

Tạo video WMV của Microsoft với chất lượng cao bằng trình chuyển đổi WMV trực tuyến này. Tải lên video của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến file để bắt đầu chuyển đổi WMV miễn phí. Dễ dàng chuyển đổi AVI sang WMV bằng trình chuyển đổi miễn phí này. Chuyển đổi WMV có thể được thực hiện từ hơn 50 định dạng nguồn.

Trình chuyển đổi wmv

Trình chuyển đổi wmv
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/flv/example.flv)
 2. Chọn từ Google Drive
Đã lưu các cài đặt (tùy chọn)
 • Chọn một cài đặt trước:
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Chọn codec video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi cung cấp chuyển đổi từ AVI sang WMV, MPEG-2 sang WMV, MKV sang WMV, MOV sang WMV, 3GP sang WMV, FLV sang WMV và nhiều hơn nữa. Hãy thử và nếu không được thì chúng tôi rất vui khi bạn gởi email cho chúng tôi.