Trình chuyển đổi 264 sang AVI

Chuyển đổi 264 sang AVI

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi 264 sang AVI.

Làm cách nào để chuyển đổi file 264 thành AVI?

  1. Chọn file 264 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 264 sang AVI
  4. Tải file AVI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang 264:

Trình chuyển đổi AVI sang 264
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm 264

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 264 sang AVI:

Chuyển đổi 264 sang AVI với file ví dụ 264 của chúng tôi.