Trình chuyển đổi 264 sang MP4

Chuyển đổi 264 sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi 264 sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file 264 thành MP4?

  1. Chọn file 264 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 264 sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm 264

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 264 sang MP4:

Chuyển đổi 264 sang MP4 với file ví dụ 264 của chúng tôi.