Trình chuyển đổi 3G2 sang MP4

Chuyển đổi 3G2 sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project Multimedia File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi 3G2 sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file 3G2 thành MP4?

  1. Chọn file 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3G2 sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP4 sang 3G2:

Trình chuyển đổi MP4 sang 3G2
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm 3G2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3G2 sang MP4:

Chuyển đổi 3G2 sang MP4 với file ví dụ 3G2 của chúng tôi.