Trình chuyển đổi APE sang MP4

Chuyển đổi APE sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ Monkey's Audio Lossless Audio File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi APE sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file APE thành MP4?

  1. Chọn file APE mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ APE sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm APE

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ APE sang MP4:

Chuyển đổi APE sang MP4 với file ví dụ APE của chúng tôi.