Trình chuyển đổi DAV sang MPG

Chuyển đổi DAV sang MPG

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Optional Video settings
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ DVR365 Video File sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi DAV sang MPG.

Làm cách nào để chuyển đổi file DAV thành MPG?

  1. Chọn file DAV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DAV sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn