Chuyển đổi video của bạn sang MPG

Trình chuyển đổi MPG này cho phép bạn chuyển đổi các file video sang định dạng chuẩn MPG. Bạn có thể chọn codec video bên dưới bằng cách chọn giữa mã hóa MPEG1 và MPEG2. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nhiều tùy chọn video khác. Bạn có thể tải lên file của mình hoặc cung cấp một đường dẫn liên kết để chúng tôi có thể tải xuống video của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi MPG

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về định dạng MPG, bạn có thể xem tại đây: MPEG-2 standard and tiêu chuẩn MPEG-1.