Trình chuyển đổi video WMV trực tuyến

Tạo video WMV của Microsoft với chất lượng cao bằng trình chuyển đổi WMV trực tuyến này. Tải lên video của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến file để bắt đầu chuyển đổi WMV miễn phí. Dễ dàng chuyển đổi AVI sang WMV bằng trình chuyển đổi miễn phí này. Chuyển đổi WMV có thể được thực hiện từ hơn 50 định dạng nguồn.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi WMV

Chúng tôi cung cấp chuyển đổi từ AVI sang WMV, MPEG-2 sang WMV, MKV sang WMV, MOV sang WMV, 3GP sang WMV, FLV sang WMV và nhiều hơn nữa. Hãy thử và nếu không được thì chúng tôi rất vui khi bạn gởi email cho chúng tôi.