Trình chuyển đổi video 3G2

Với trình chuyển đổi 3G2 trực tuyến này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi video của mình sang định dạng 3G2. Chỉ cần chọn file video bạn muốn chuyển đổi sang 3G2 hoặc cung cấp URL để tải xuống file và nhấp vào nút "Chuyển đổi file". Bạn có thể chọn các tính năng bổ sung để nâng cao chất lượng video cho trình chuyển đổi video 3G2 này. Chúng tôi cũng cung cấp trình chuyển đổi 3GP miễn phí này.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi 3G2

Để biết thêm thông tin về định dạng video 3G2, bạn có thể vào https://www.3gpp2.org/Public_html/Specs/