Trình chuyển đổi video AVI trực tuyến

Trình chuyển đổi AVI này cho phép bạn chuyển đổi các file video của mình sang AVI với chất lượng cao. Cung cấp URL dẫn đến video hoặc tải lên file video và chọn một số cài đặt tùy chọn để thay đổi chất lượng của trình chuyển đổi video AVI. Nhấn nút "Chuyển đổi file" và bạn có thể tải xuống video AVI. Trình chuyển đổi sang video AVI này hỗ trợ hơn 50 định dạng nguồn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi AVI

Bạn có thể chuyển đổi sang AVI từ nhiều định dạng nguồn bao gồm MKV sang AVI, MP4 sang AVI, FLV sang AVI, MPEG sang AVI, MOV sang AVI, WMV sang AVI và nhiều hơn nữa. Hãy thử và cho chúng tôi biết nếu bạn không chuyển đổi được.