Chuyển đổi video sang MP4

Trình chuyển đổi MP4 này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi file sang định dạng MP4. Tải lên file video của bạn hoặc cung cấp đường dẫn liên kết dẫn đến file video để chuyển đổi video trực tuyến của bạn sang MPEG4. Công cụ chuyển đổi MP4 chất lượng cao này được tối ưu hóa cho chất lượng cao và miễn phí sử dụng.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi MP4

Trình chuyển đổi MP4 của chúng tôi có thể chuyển đổi từ hơn 50 định dạng nguồn, ví dụ: MPEG-2 sang MP4, MKV sang MP4, AVI sang MP4, MOV sang MP4, 3GP sang MP4, FLV sang MP4 và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem.

Thông tin chi tiết về trình mã hóa MP4 được cung cấp tại đây.Trình chuyển đổi MP4 của chúng tôi cung cấp các tính năng bổ sung như chuyển đổi phụ đề (phụ đề được giữ nguyên trong quá trình chuyển đổi) hoặc chuyển đổi từ định dạng bản trình bày như Powerpoint sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi sang MP4?

  1. Tải lên video.
  2. Thay đổi kích thước màn hình, tốc độ bit video, codec âm thanh và video, v.v. trong cài đặt tùy chọn (tùy chọn).
  3. Xoay hoặc cắt video của bạn (tùy chọn).
  4. Quá trình chuyển đổi sang MP4 bắt đầu sau khi nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".