Chuyển đổi video sang MP4

Trình chuyển đổi MP4

Trình chuyển đổi MP4 này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi file sang định dạng MP4. Tải lên file video của bạn hoặc cung cấp đường dẫn liên kết dẫn đến file video để chuyển đổi video trực tuyến của bạn sang MPEG4. Công cụ chuyển đổi MP4 chất lượng cao này được tối ưu hóa cho chất lượng cao và miễn phí sử dụng.

Trình chuyển đổi mp4

Trình chuyển đổi mp4
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/avi/example_small.avi)
 2. Chọn từ Google Drive
Đã lưu các cài đặt (tùy chọn)
 • Chọn một cài đặt trước:
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Cài đặt kích thước file:
  Trợ giúp
  MB (ước chừng)
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Chọn codec video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi MP4 của chúng tôi có thể chuyển đổi từ hơn 50 định dạng nguồn, ví dụ: MPEG-2 sang MP4, MKV sang MP4, AVI sang MP4, MOV sang MP4, 3GP sang MP4, FLV sang MP4 và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem.

Thông tin chi tiết về trình mã hóa MP4 được cung cấp tại đây.Trình chuyển đổi MP4 của chúng tôi cung cấp các tính năng bổ sung như chuyển đổi phụ đề (phụ đề được giữ nguyên trong quá trình chuyển đổi) hoặc chuyển đổi từ định dạng bản trình bày như Powerpoint sang MP4.