Chuyển đổi video sang định dạng OGV

Trình chuyển đổi OGV

Chuyển đổi file video của bạn sang định dạng video OGG bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Tải lên file video hoặc cung cấp đường dẫn liên kết và nhấp vào "Chuyển đổi file" để bắt đầu chuyển đổi video. Ngoài ra, bạn có thể đặt các thông số để nâng cao chất lượng của video OGG Theora của bạn.

Trình chuyển đổi ogv

Trình chuyển đổi ogv
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/h264/example.h264)
 2. Chọn từ Google Drive
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Định dạng video OGG Theora (OGV) sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn với các đặc điểm kỹ thuật mới của tiêu chuẩn HTML5. Tại đây, bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về OGG Theora OGV định dạng và đặc điểm kỹ thuật HTML5.