Chuyển đổi video sang định dạng OGV

Chuyển đổi file video của bạn sang định dạng video OGG bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Tải lên file video hoặc cung cấp đường dẫn liên kết và nhấp vào "Chuyển đổi file" để bắt đầu chuyển đổi video. Ngoài ra, bạn có thể đặt các thông số để nâng cao chất lượng của video OGG Theora của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh
Trình chuyển đổi OGV

Định dạng video OGG Theora (OGV) sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn với các đặc điểm kỹ thuật mới của tiêu chuẩn HTML5. Tại đây, bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về OGG Theora OGV định dạng và đặc điểm kỹ thuật HTML5.