Trình chuyển đổi DOC sang 3GP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang 3rd Generation Partnership Project bằng trình chuyển đổi DOC sang 3GP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành 3GP?

Hãy thử chuyển đổi 3GP với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang 3GP:

Chuyển đổi DOC sang 3GP với file ví dụ DOC của chúng tôi.