Trình chuyển đổi KEY sang MOV

Chuyển đổi KEY sang MOV

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ Keynote Presentation sang QuickTime Movie bằng trình chuyển đổi KEY sang MOV.

Làm cách nào để chuyển đổi file KEY thành MOV?

  1. Chọn file KEY mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ KEY sang MOV
  4. Tải file MOV của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOV với file thử nghiệm KEY

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ KEY sang MOV:

Chuyển đổi KEY sang MOV với file ví dụ KEY của chúng tôi.