Trình chuyển đổi M4B sang MP4

Chuyển đổi M4B sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Optional Video settings
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Book File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi M4B sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file M4B thành MP4?

  1. Chọn file M4B mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4B sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn