Trình chuyển đổi MP3 sang 3GP

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang 3rd Generation Partnership Project bằng trình chuyển đổi MP3 sang 3GP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MP3 thành 3GP?

  1. Chọn file MP3 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP3 sang 3GP
  4. Tải file 3GP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ 3GP sang MP3:

Trình chuyển đổi 3GP sang MP3
Hãy thử chuyển đổi 3GP với file thử nghiệm MP3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP3 sang 3GP:

Chuyển đổi MP3 sang 3GP với file ví dụ MP3 của chúng tôi.