Trình chuyển đổi AUDIO sang MP4

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi AUDIO sang MP4.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AUDIO thành MP4?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP4 sang AUDIO:

Trình chuyển đổi MP4 sang AUDIO
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm AUDIO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AUDIO sang MP4:

Chuyển đổi AUDIO sang MP4 với file ví dụ AUDIO của chúng tôi.