Trình chuyển đổi AUDIO sang VIDEO

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi AUDIO sang MP4.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AUDIO thành VIDEO?

  1. Chọn file AUDIO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AUDIO sang VIDEO
  4. Tải file VIDEO của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ VIDEO sang AUDIO:

Trình chuyển đổi VIDEO sang AUDIO
Hãy thử chuyển đổi VIDEO với file thử nghiệm AUDIO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AUDIO sang VIDEO:

Chuyển đổi AUDIO sang VIDEO với file ví dụ AUDIO của chúng tôi.