Trình chuyển đổi GIF sang MPG

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi GIF sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file GIF thành MPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang GIF:

Trình chuyển đổi MPG sang GIF
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang MPG:

Chuyển đổi GIF sang MPG với file ví dụ GIF của chúng tôi.