Trình chuyển đổi OPUS sang MKV

Chuyển file của bạn từ Opus Audio File sang Matroska Video File bằng trình chuyển đổi OPUS sang MKV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file OPUS thành MKV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MKV sang OPUS:

Trình chuyển đổi MKV sang OPUS
Hãy thử chuyển đổi MKV với file thử nghiệm OPUS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ OPUS sang MKV:

Chuyển đổi OPUS sang MKV với file ví dụ OPUS của chúng tôi.