Trình chuyển đổi PNG sang MPG

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi PNG sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành MPG?

  1. Chọn file PNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PNG sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang PNG:

Trình chuyển đổi MPG sang PNG
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang MPG:

Chuyển đổi PNG sang MPG với file ví dụ PNG của chúng tôi.