Trình chuyển đổi PPTX sang FLV

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation sang Animated Flash Video File bằng trình chuyển đổi PPTX sang FLV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file PPTX thành FLV?

Hãy thử chuyển đổi FLV với file thử nghiệm PPTX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPTX sang FLV:

Chuyển đổi PPTX sang FLV với file ví dụ PPTX của chúng tôi.