Trình chuyển đổi PPTX sang OGV

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation sang Ogg Video File bằng trình chuyển đổi PPTX sang OGV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file PPTX thành OGV?

Hãy thử chuyển đổi OGV với file thử nghiệm PPTX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPTX sang OGV:

Chuyển đổi PPTX sang OGV với file ví dụ PPTX của chúng tôi.