Trình chuyển đổi TGA sang AVI

Chuyển file của bạn từ Truevision Targa Graphic File sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi TGA sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file TGA thành AVI?

  1. Chọn file TGA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TGA sang AVI
  4. Tải file AVI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang TGA:

Trình chuyển đổi AVI sang TGA
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm TGA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TGA sang AVI:

Chuyển đổi TGA sang AVI với file ví dụ TGA của chúng tôi.