Trình chuyển đổi TGA sang MP4

Chuyển file của bạn từ Truevision Targa Graphic File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi TGA sang MP4.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file TGA thành MP4?

  1. Chọn file TGA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TGA sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP4 sang TGA:

Trình chuyển đổi MP4 sang TGA
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm TGA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TGA sang MP4:

Chuyển đổi TGA sang MP4 với file ví dụ TGA của chúng tôi.