Trình chuyển đổi WMA sang MP4

Chuyển file của bạn từ Windows Media (Metafile) sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi WMA sang MP4.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file WMA thành MP4?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP4 sang WMA:

Trình chuyển đổi MP4 sang WMA
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm WMA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMA sang MP4:

Chuyển đổi WMA sang MP4 với file ví dụ WMA của chúng tôi.