Trình chuyển đổi BMP sang MPG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Windows bitmap sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi BMP sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file BMP thành MPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang BMP:

Trình chuyển đổi MPG sang BMP
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm BMP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ BMP sang MPG:

Chuyển đổi BMP sang MPG với file ví dụ BMP của chúng tôi.