Trình chuyển đổi MTS sang MOV

Chuyển đổi MTS sang MOV

Thả tập tin tại đây Chọn file
Optional Video settings
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ AVCHD Video File sang QuickTime Movie bằng trình chuyển đổi MTS sang MOV.

Làm cách nào để chuyển đổi file MTS thành MOV?

  1. Chọn file MTS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MTS sang MOV
  4. Tải file MOV của bạn