Trình chuyển đổi TIFF sang AVI

Chuyển file của bạn từ Tagged Image File Format sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi TIFF sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file TIFF thành AVI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang TIFF:

Trình chuyển đổi AVI sang TIFF
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm TIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TIFF sang AVI:

Chuyển đổi TIFF sang AVI với file ví dụ TIFF của chúng tôi.