Trình chuyển đổi TIFF sang MOV

Chuyển file của bạn từ Tagged Image File Format sang QuickTime Movie bằng trình chuyển đổi TIFF sang MOV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file TIFF thành MOV?

  1. Chọn file TIFF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TIFF sang MOV
  4. Tải file MOV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOV sang TIFF:

Trình chuyển đổi MOV sang TIFF
Hãy thử chuyển đổi MOV với file thử nghiệm TIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TIFF sang MOV:

Chuyển đổi TIFF sang MOV với file ví dụ TIFF của chúng tôi.