Trình chuyển đổi TS sang AVI

Chuyển đổi TS sang AVI

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn
Optional Video settings
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ Video Transport Stream File sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi TS sang AVI.

Làm cách nào để chuyển đổi file TS thành AVI?

  1. Chọn file TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TS sang AVI
  4. Tải file AVI của bạn