Trình chuyển đổi MP4 sang 3G2

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang 3rd Generation Partnership Project Multimedia File bằng trình chuyển đổi MP4 sang 3G2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành 3G2?

Hãy thử chuyển đổi 3G2 với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang 3G2:

Chuyển đổi MP4 sang 3G2 với file ví dụ MP4 của chúng tôi.