Trình chuyển đổi JPG sang 3G2

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang 3rd Generation Partnership Project Multimedia File bằng trình chuyển đổi JPG sang 3G2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành 3G2?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang 3G2
  4. Tải file 3G2 của bạn
Hãy thử chuyển đổi 3G2 với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang 3G2:

Chuyển đổi JPG sang 3G2 với file ví dụ JPG của chúng tôi.