Trình chuyển đổi 3GP sang 3G2

Chuyển đổi 3GP sang 3G2

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang 3rd Generation Partnership Project Multimedia File bằng trình chuyển đổi 3GP sang 3G2.

Trình chuyển đổi 3g2

Trình chuyển đổi 3g2
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/3gp/example.3gp)
 2. Chọn từ Google Drive
Các cài đặt video (tùy chọn)
 • Thay đổi kích thước màn hình:
  Trợ giúp
  x pixels
 • Thay đổi kích thước:
 • Thay đổi tốc độ bit của video:
  Trợ giúp
  kbps
 • Thay đổi tỷ lệ khung:
  trên giây
 • Cắt video:
  đến
 • Xoay video (theo chiều kim đồng hồ)
 • Đổi chiều/quay ngược video:
 • Chọn codec video:
 • Cắt pixel từ:
  Trợ giúp
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Khử xen kẽ video:
Các cài đặt âm thanh (tùy chọn)
 • Kênh âm thanh:
 • Thay đổi chất lượng âm thanh:
 • Chọn codec âm thanh:
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ 3G2 sang 3GP:
Trình chuyển đổi 3G2 sang 3GP

Hãy thử chuyển đổi 3G2 với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang 3G2:
Chuyển đổi 3GP sang 3G2 với file ví dụ 3GP của chúng tôi.