Trình chuyển đổi AAC sang 3GP

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang 3rd Generation Partnership Project bằng trình chuyển đổi AAC sang 3GP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành 3GP?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ 3GP sang AAC:

Trình chuyển đổi 3GP sang AAC
Hãy thử chuyển đổi 3GP với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang 3GP:

Chuyển đổi AAC sang 3GP với file ví dụ AAC của chúng tôi.