Trình chuyển đổi AAC sang MKV

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang Matroska Video File bằng trình chuyển đổi AAC sang MKV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành MKV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MKV sang AAC:

Trình chuyển đổi MKV sang AAC
Hãy thử chuyển đổi MKV với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang MKV:

Chuyển đổi AAC sang MKV với file ví dụ AAC của chúng tôi.