Trình chuyển đổi AIFC sang MP4

Chuyển đổi AIFC sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Optional Video settings
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Optional Audio settings

Chuyển file của bạn từ Compressed Audio Interchange File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi AIFC sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file AIFC thành MP4?

  1. Chọn file AIFC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AIFC sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn