Trình chuyển đổi AIFF sang MKV

Chuyển file của bạn từ Audio Interchage File Format sang Matroska Video File bằng trình chuyển đổi AIFF sang MKV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AIFF thành MKV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MKV sang AIFF:

Trình chuyển đổi MKV sang AIFF
Hãy thử chuyển đổi MKV với file thử nghiệm AIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AIFF sang MKV:

Chuyển đổi AIFF sang MKV với file ví dụ AIFF của chúng tôi.