Trình chuyển đổi AIFF sang MPG

Chuyển file của bạn từ Audio Interchage File Format sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi AIFF sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file AIFF thành MPG?

  1. Chọn file AIFF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AIFF sang MPG
  4. Tải file MPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang AIFF:

Trình chuyển đổi MPG sang AIFF
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm AIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AIFF sang MPG:

Chuyển đổi AIFF sang MPG với file ví dụ AIFF của chúng tôi.