Trình chuyển đổi M4V sang MP4

Chuyển đổi M4V sang MP4

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Chuyển file của bạn từ iTunes Video File sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi M4V sang MP4.

Làm cách nào để chuyển đổi file M4V thành MP4?

  1. Chọn file M4V mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4V sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm M4V

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4V sang MP4:

Chuyển đổi M4V sang MP4 với file ví dụ M4V của chúng tôi.