Trình chuyển đổi OGG sang MPG

Chuyển file của bạn từ Ogg Vorbis Audio File sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi OGG sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file OGG thành MPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang OGG:

Trình chuyển đổi MPG sang OGG
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm OGG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ OGG sang MPG:

Chuyển đổi OGG sang MPG với file ví dụ OGG của chúng tôi.