Trình chuyển đổi JPG sang AVI

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Microsoft Audio/Visual Interleaved bằng trình chuyển đổi JPG sang AVI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành AVI?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AVI sang JPG:

Trình chuyển đổi AVI sang JPG
Hãy thử chuyển đổi AVI với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang AVI:

Chuyển đổi JPG sang AVI với file ví dụ JPG của chúng tôi.