Trình chuyển đổi VIDEO sang WMV

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Windows Media Video bằng trình chuyển đổi VIDEO sang WMV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file VIDEO thành WMV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMV sang VIDEO:

Trình chuyển đổi WMV sang VIDEO
Hãy thử chuyển đổi WMV với file thử nghiệm VIDEO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ VIDEO sang WMV:

Chuyển đổi VIDEO sang WMV với file ví dụ VIDEO của chúng tôi.