Trình chuyển đổi VIDEO sang MPG

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang MPEG Video Stream bằng trình chuyển đổi VIDEO sang MPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file VIDEO thành MPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MPG sang VIDEO:

Trình chuyển đổi MPG sang VIDEO
Hãy thử chuyển đổi MPG với file thử nghiệm VIDEO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ VIDEO sang MPG:

Chuyển đổi VIDEO sang MPG với file ví dụ VIDEO của chúng tôi.