Trình chuyển đổi WMV sang MP4

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang MPEG-4 Video Stream bằng trình chuyển đổi WMV sang MP4.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Cài đặt video tùy chỉnh
px
px
kbps
MB
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành MP4?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang MP4
  4. Tải file MP4 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP4 sang WMV:

Trình chuyển đổi MP4 sang WMV
Hãy thử chuyển đổi MP4 với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang MP4:

Chuyển đổi WMV sang MP4 với file ví dụ WMV của chúng tôi.