Trình chuyển đổi MPG sang OGV

Chuyển file của bạn từ MPEG Video Stream sang Ogg Video File bằng trình chuyển đổi MPG sang OGV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file MPG thành OGV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGV sang MPG:

Trình chuyển đổi OGV sang MPG
Hãy thử chuyển đổi OGV với file thử nghiệm MPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MPG sang OGV:

Chuyển đổi MPG sang OGV với file ví dụ MPG của chúng tôi.