Trình chuyển đổi OGV sang 3GP

Chuyển file của bạn từ Ogg Video File sang 3rd Generation Partnership Project bằng trình chuyển đổi OGV sang 3GP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file OGV thành 3GP?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ 3GP sang OGV:

Trình chuyển đổi 3GP sang OGV