Trình chuyển đổi 3GP sang OGV

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang Ogg Video File bằng trình chuyển đổi 3GP sang OGV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Cài đặt video tùy chỉnh
kbps
fps (số khung hình trên một giây)

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
px
px
px
px
px
px
Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành OGV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGV sang 3GP:

Trình chuyển đổi OGV sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi OGV với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang OGV:

Chuyển đổi 3GP sang OGV với file ví dụ 3GP của chúng tôi.